Saturday, December 19, 2009

wanita

1.Kecantikan seorang wanita ialah terletak sejauh
mana ia dapat menahan (menjaga) malunya,
sementara kegagahan seorang lelaki ialah terletak
sejauh mana ia dapat menahan (menjaga)
marahnya.

2.Orang yang membujang adalah orang yang
belum menemukan penghibur duka dan dia baru
memperolehinya dengan berkahwin.

3.Suami adalah orang yang mencari kebahagiaan
hidup dengan menghilangkan sebahagian
kemerdekaannya.

4.Wanita menghadapi banyak permasalahan
sebahagian diatasi dengan berkhawin dan
sebahagian yang lain diatasi setelah dia masuk ke
liang kubur.

5.Mata yang paling indah tetapi juga harus
diwaspadai adalah mata kaum wanita.

6.Jangan menyalahkan perasaan isteri anda
kerana perasaannya yang terbaik ialah ketika ia
menerima anda sebagai suami.

7.Perawan tua ialah wanita yang kehilangan
kesempatan menyusahkan seorang lelaki.

8.Yang diinginkan seorang gadis dari dunia ini
hanyalah seorang suami, dan apabila ia sudah
memperolehinya, ia menginginkan segala-galanya.

9.Wanita bisa memaafkan suatu pengkhianatan
suaminya, tetapi dia tidak bisa melupakannya.

10.Kecantikan wanita tidak bererti apa-apa
dibandingkan dengan kemuliaan akhlak dan
perilakunya.

11.Sebelum khawin, wanita hafal seluruh jawapan
dan sesudah khawin, ia hafal seluruh pertanyaan.

12.Barangsiapa mengawini wanita kerana
hartanya, maka dia telah menjual kemerdekaannya.

13.Wanita adalah bintang dan pelita bagi lelaki.
Tanpa pelita, lelaki bermalam dalam kegelapan.

14.Wanita lebih cepat daripada lelaki dalam
menangis dan dalam mengingatkan peristiwa yang
menyebabkan dia menangis.

15.Wanita tertawa bila ia mampu dan menangis
apabila ia menginginkan sesuatu.

16.Pudarlah kebahagiaan seorang wanita jika ia
tidak mampu menjadikan suaminya teman yang
termulia.

17.Wanita sangat berlebihan dalam mencintai dan
membenci, dan tidak mengenal pertengahannya.

18.Wanita selalu tergolong manusia halus dan
lembut sampai saat dia berkhawin.

19.Tidak mungkin seorang lelaki hidup bahagia
tanpa didampingi oleh isteri yang mulia.

20.Wanita hidup untuk berbahagia dengan cinta,
sementara lelaki mencintai untuk hidup berbahagia.

21.Kebijaksanaan wanita terletak di dalam hatinya.

22.Seorang wanita yang bijaksana menambahkan
gula pada kalimatnya setiap kali berbicara denga
suaminya, dan mengurangi garam pada ucapan
suaminya.

23.Cincin perkhawinan adalah cincin termahal di
dunia, sebab mengharuskan pemberinya
mengingatkan harganya setiap bulan tanpa henti.

24.Sesungguhnya tidak ada wanita yang sangat
cantik, yang ada ialah kaum lelaki yang sangat
lemah bila berhadapan dengan kecantikan.

25.Bagi lelaki, yang terakhir kali mati ialah
jantungnya dan bagi wanita adalah lidahnya.

26.Wanita tidak diciptakan untuk dikagumi semua
lelaki tetapi sebagai sumber kebahagiaan seorang
suami.

27.Pada waktu bertunang, lelaki banyak berbicara
dan perempuan mendengarkan. Pada saat
perkhawinan, perempuan berbicara dan pengantin
lelaki mendengarkan. Sesudah perkawinan, suami
dan isteri banyak berbicara dan para jiran tetangga
mendengarkan.

28.Setiap wanita mempunyai dua mata. Adapun
wanita yang cemburu berlebihan mempunyai tiga
mata. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri
dan yang ketiga diarahkan kepada suami.

29.Wanita pada umumnya takut akan tiga hal tikus,
munculnya uban dan wanita-wanita cantik yang
menjadi saingannya.

30.Isteri yang bersikap jujur dan setia kepada
suami meringankan setengah beban kehidupan
suaminya.

31.Seorang wanita menghadapi kesulitan apabila
ia berada di antara lelaki yang dicintainya dan yang
mencintainya.